Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Keith Roberts

Ystadegau mynychu Cynghorydd Keith Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:31
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 27   87%
Present, as expected, virtual:4   13%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Keith Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
23/05/2023, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 10:30 Yn bresennol
23/05/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 14:00 Yn bresennol
12/09/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,12/09/2023, 14:00 Yn bresennol
26/10/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2023, 14:00 Yn bresennol
19/12/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/12/2023, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/03/2024, 14:00 Yn bresennol
21/05/2024, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 10:30 Yn bresennol
21/05/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 14:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
28/06/2023, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,28/06/2023, 14:00 Yn bresennol
29/11/2023, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/11/2023, 10:00 Yn bresennol
20/03/2024, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,20/03/2024, 14:00 Yn bresennol
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
29/06/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,29/06/2023, 14:00 Yn bresennol
27/07/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/07/2023, 14:00 Yn bresennol
21/09/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/09/2023, 14:00 Yn bresennol
07/12/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,07/12/2023, 10:00 Yn bresennol
08/02/2024, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/02/2024, 14:00 Yn bresennol
18/04/2024, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,18/04/2024, 14:00 Present, as expected, virtual
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,23/05/2023, 00:00 Yn bresennol
20/06/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,20/06/2023, 14:00 Yn bresennol
19/09/2023, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/09/2023, 10:00 Yn bresennol
21/11/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,21/11/2023, 14:00 Yn bresennol
16/01/2024, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/01/2024, 10:00 Yn bresennol
16/01/2024, 13:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/01/2024, 13:30 Yn bresennol
13/02/2024, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/02/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
27/02/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,27/02/2024, 14:00 Present, as expected, virtual
12/03/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,12/03/2024, 14:00 Present, as expected, virtual
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol