Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Aled Morris Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Aled Morris Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   63%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:5   71% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   37%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Aled Morris Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
11/02/2022, 12:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,11/02/2022, 12:30 Yn bresennol
22/02/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/02/2022, 14:00 A ddisgwylid
10/03/2022, 10:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/03/2022, 10:00 Yn bresennol
29/03/2022, 12:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/03/2022, 12:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
25/04/2022, 11:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,25/04/2022, 11:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
24/05/2022, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,24/05/2022, 10:30 Yn bresennol
24/05/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,24/05/2022, 14:00 Yn bresennol
31/05/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,31/05/2022, 14:00 Yn bresennol
15/02/2022, 13:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog at Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CYS) ,15/02/2022, 13:30 Absennol
15/02/2022, 15:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog at Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CYS) ,15/02/2022, 15:30 Absennol
31/05/2022, 00:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,31/05/2022, 00:00 Yn bresennol
27/01/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau ,27/01/2022, 10:00 Yn bresennol
18/02/2022, 09:30 Pwyllgor Penodiadau ,18/02/2022, 09:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
04/03/2022, 12:00 Pwyllgor Penodiadau ,04/03/2022, 12:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
29/03/2022, 10:30 Pwyllgor Penodiadau ,29/03/2022, 10:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/01/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,20/01/2022, 09:30 A ddisgwylid
24/01/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,24/01/2022, 09:30 Yn bresennol
09/02/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,09/02/2022, 09:30 A ddisgwylid
28/02/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,28/02/2022, 09:30 Yn bresennol
07/03/2022, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,07/03/2022, 13:00 Yn bresennol
11/04/2022, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,11/04/2022, 13:00 A ddisgwylid
31/05/2022, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,31/05/2022, 00:00 Yn bresennol
20/06/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,20/06/2022, 14:00 Yn bresennol