Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd R Meirion Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd R Meirion Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   67%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   33%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd R Meirion Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
18/05/2021, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021, 10:30 Yn bresennol
18/05/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021, 14:00 Yn bresennol
29/07/2021, 17:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/07/2021, 17:00 Yn bresennol
07/09/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/04/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,26/04/2021, 10:00 A ddisgwylid
17/05/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,17/05/2021, 10:00 Yn bresennol
21/06/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,21/06/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
12/07/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,12/07/2021, 10:00 Yn bresennol
13/09/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,13/09/2021, 10:00 Yn bresennol
23/04/2021, 13:00 Pwyllgor Penodiadau ,23/04/2021, 13:00 Yn bresennol
29/04/2021, 14:00 Pwyllgor Penodiadau ,29/04/2021, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
09/06/2021, 09:30 Pwyllgor Penodiadau ,09/06/2021, 09:30 Yn bresennol
31/08/2021, 10:00 Pwyllgor Penodiadau ,31/08/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad