Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Nicola Roberts

Ystadegau mynychu Cynghorydd Nicola Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:28
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   64%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:7   70% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):10   36%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Nicola Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021 Yn bresennol
29/07/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/07/2021 Yn bresennol
07/09/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021 Absennol
07/04/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/04/2021 Yn bresennol
05/05/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/05/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,18/05/2021 Yn bresennol
02/06/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/06/2021 Yn bresennol
07/07/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/07/2021 Yn bresennol
28/07/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,28/07/2021 Yn bresennol
01/09/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/09/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/05/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,18/05/2021 Yn bresennol
29/07/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/07/2021 Absennol
30/04/2021 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,30/04/2021 A ddisgwylid
28/05/2021 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,28/05/2021 A ddisgwylid
23/07/2021 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,23/07/2021 A ddisgwylid
12/04/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,12/04/2021 A ddisgwylid
23/04/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,23/04/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/05/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,18/05/2021 Yn bresennol
07/06/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,07/06/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
08/07/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,08/07/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
13/09/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/09/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
14/04/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,14/04/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,18/05/2021 Yn bresennol
15/06/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,15/06/2021 Absennol
28/06/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,28/06/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/09/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,20/09/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/05/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,18/05/2021 A ddisgwylid
21/04/2021 Ymweliadau Safle ,21/04/2021 Yn bresennol
19/05/2021 Ymweliadau Safle ,19/05/2021 Yn bresennol
16/06/2021 Ymweliadau Safle ,16/06/2021 Yn bresennol
21/07/2021 Ymweliadau Safle ,21/07/2021 Yn bresennol
18/08/2021 Ymweliadau Safle ,18/08/2021 Yn bresennol