Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Margaret Murley Roberts

Ystadegau mynychu Cynghorydd Margaret Murley Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   87%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   13%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Margaret Murley Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
11/02/2022, 12:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,11/02/2022, 12:30 Yn bresennol
22/02/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/02/2022, 14:00 A ddisgwylid
10/03/2022, 10:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/03/2022, 10:00 Yn bresennol
29/03/2022, 12:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/03/2022, 12:30 Yn bresennol
25/04/2022, 11:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,25/04/2022, 11:00 Yn bresennol
24/05/2022, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,24/05/2022, 10:30 Yn bresennol
24/05/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,24/05/2022, 14:00 Yn bresennol
31/05/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,31/05/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
08/02/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/02/2022, 14:00 Yn bresennol
19/04/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,19/04/2022, 14:00 Yn bresennol
31/05/2022, 00:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,31/05/2022, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
29/06/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,29/06/2022, 14:00 Yn bresennol
17/06/2022, 13:00 Pwyllgor Penodiadau ,17/06/2022, 13:00 Yn bresennol
18/01/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,18/01/2022, 14:00 Yn bresennol
08/02/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,08/02/2022, 09:30 A ddisgwylid
08/03/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,08/03/2022, 14:00 Yn bresennol
31/05/2022, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,31/05/2022, 00:00 A ddisgwylid
21/06/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,21/06/2022, 14:00 Yn bresennol