Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Gwilym O Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Gwilym O Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   93%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Gwilym O Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021 Yn bresennol
29/07/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/07/2021 Yn bresennol
07/09/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021 Yn bresennol
22/06/2021 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,22/06/2021 Yn bresennol
20/04/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,20/04/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,18/05/2021 Yn bresennol
25/05/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,25/05/2021 Yn bresennol
23/06/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,23/06/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/07/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,20/07/2021 Yn bresennol
21/09/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/09/2021 A ddisgwylid
14/04/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,14/04/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,18/05/2021 Yn bresennol
15/06/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,15/06/2021 Yn bresennol
28/06/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,28/06/2021 Yn bresennol
20/09/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,20/09/2021 Yn bresennol