Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Richard Owain Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Richard Owain Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   9%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:10   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):10   91%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Richard Owain Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
11/02/2022, 12:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,11/02/2022, 12:30 Yn bresennol
22/02/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/02/2022, 14:00 A ddisgwylid
10/03/2022, 10:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/03/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
29/03/2022, 12:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/03/2022, 12:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
25/04/2022, 11:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,25/04/2022, 11:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
12/01/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,12/01/2022, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
02/02/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/02/2022, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
02/03/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/03/2022, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/04/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/04/2022, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/01/2022, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,21/01/2022, 10:00 A ddisgwylid
11/03/2022, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,11/03/2022, 10:00 A ddisgwylid
20/01/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,20/01/2022, 09:30 A ddisgwylid
24/01/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,24/01/2022, 09:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
09/02/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,09/02/2022, 09:30 A ddisgwylid
28/02/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,28/02/2022, 09:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/03/2022, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,07/03/2022, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
11/04/2022, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,11/04/2022, 13:00 A ddisgwylid
26/01/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,26/01/2022, 10:00 A ddisgwylid
18/03/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/03/2022, 10:00 A ddisgwylid