Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Richard Owain Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Richard Owain Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   27%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:14   88% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):16   73%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Richard Owain Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
18/05/2021, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021, 10:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/05/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
29/07/2021, 17:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/07/2021, 17:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/09/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/04/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/04/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
05/05/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/05/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/05/2021, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,18/05/2021, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
02/06/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/06/2021, 13:00 Yn bresennol
07/07/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/07/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
28/07/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,28/07/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
01/09/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/09/2021, 13:00 Yn bresennol
30/04/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,30/04/2021, 10:00 A ddisgwylid
28/05/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,28/05/2021, 10:00 A ddisgwylid
23/07/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,23/07/2021, 10:00 A ddisgwylid
12/04/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,12/04/2021, 13:00 A ddisgwylid
23/04/2021, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,23/04/2021, 09:30 Yn bresennol
18/05/2021, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,18/05/2021, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/06/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,07/06/2021, 13:00 Yn bresennol
08/07/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,08/07/2021, 13:00 Yn bresennol
13/09/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/09/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/05/2021, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,18/05/2021, 00:00 A ddisgwylid
21/04/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/04/2021, 10:00 Yn bresennol
19/05/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,19/05/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
16/06/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/06/2021, 10:00 Absennol
21/07/2021, 09:15 Ymweliadau Safle ,21/07/2021, 09:15 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/08/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/08/2021, 10:00 Absennol
15/09/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/09/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad