Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Kenneth P Hughes

Ystadegau mynychu Cynghorydd Kenneth P Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   86%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   14%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Kenneth P Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
11/02/2022, 12:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,11/02/2022, 12:30 Yn bresennol
22/02/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/02/2022, 14:00 A ddisgwylid
10/03/2022, 10:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/03/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
29/03/2022, 12:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/03/2022, 12:30 Yn bresennol
25/04/2022, 11:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,25/04/2022, 11:00 Yn bresennol
12/01/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,12/01/2022, 13:00 Yn bresennol
02/02/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/02/2022, 13:00 Yn bresennol
02/03/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/03/2022, 13:00 Yn bresennol
06/04/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/04/2022, 13:00 Yn bresennol
27/01/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau ,27/01/2022, 10:00 Yn bresennol
18/02/2022, 09:30 Pwyllgor Penodiadau ,18/02/2022, 09:30 Yn bresennol
04/03/2022, 12:00 Pwyllgor Penodiadau ,04/03/2022, 12:00 Yn bresennol
29/03/2022, 10:30 Pwyllgor Penodiadau ,29/03/2022, 10:30 Yn bresennol
21/01/2022, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,21/01/2022, 10:00 A ddisgwylid
11/03/2022, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,11/03/2022, 10:00 A ddisgwylid
18/01/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,18/01/2022, 14:00 Yn bresennol
08/02/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,08/02/2022, 09:30 A ddisgwylid
08/03/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,08/03/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/01/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,26/01/2022, 10:00 A ddisgwylid
18/03/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/03/2022, 10:00 A ddisgwylid