Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Robin Wyn Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Robin Wyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:44
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 35   80%
Present, as expected, virtual:1   2%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:8   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   18%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Robin Wyn Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
23/05/2023, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 10:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
23/05/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
12/09/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,12/09/2023, 14:00 Yn bresennol
26/10/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2023, 14:00 Yn bresennol
19/12/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/12/2023, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/03/2024, 14:00 Yn bresennol
21/05/2024, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 10:30 Yn bresennol
21/05/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 14:00 Yn bresennol
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,23/05/2023, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/06/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/06/2023, 13:00 Yn bresennol
05/07/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/07/2023, 13:00 Yn bresennol
26/07/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,26/07/2023, 13:00 Yn bresennol
06/09/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/09/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
04/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/10/2023, 13:00 Yn bresennol
01/11/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/11/2023, 13:00 Yn bresennol
06/12/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/12/2023, 13:00 Yn bresennol
10/01/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,10/01/2024, 13:00 Yn bresennol
07/02/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/02/2024, 13:00 Yn bresennol
06/03/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/03/2024, 13:00 Present, as expected, virtual
03/04/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/04/2024, 13:00 Yn bresennol
09/05/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,09/05/2024, 13:00 Yn bresennol
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
30/05/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,30/05/2023, 10:00 Yn bresennol
27/06/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,27/06/2023, 10:00 Yn bresennol
18/07/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,18/07/2023, 10:00 Yn bresennol
26/09/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,26/09/2023, 10:00 Yn bresennol
24/10/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,24/10/2023, 10:00 Yn bresennol
28/11/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,28/11/2023, 10:00 Yn bresennol
12/12/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,12/12/2023, 10:00 Yn bresennol
23/01/2024, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,23/01/2024, 10:00 Yn bresennol
20/02/2024, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,20/02/2024, 10:00 Yn bresennol
29/02/2024, 09:00 Pwyllgor Gwaith ,29/02/2024, 09:00 Yn bresennol
19/03/2024, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,19/03/2024, 10:00 Yn bresennol
23/04/2024, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,23/04/2024, 10:00 A ddisgwylid
12/07/2023, 12:30 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,12/07/2023, 12:30 Yn bresennol
19/10/2023, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,19/10/2023, 10:00 Yn bresennol
21/02/2024, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,21/02/2024, 14:00 Yn bresennol
22/05/2024, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,22/05/2024, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
23/05/2023, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/05/2023, 00:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
21/06/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/06/2023, 10:00 A ddisgwylid
19/07/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,19/07/2023, 10:00 Yn bresennol
16/08/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/08/2023, 10:00 A ddisgwylid
20/09/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/09/2023, 10:00 Yn bresennol
18/10/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/10/2023, 10:00 A ddisgwylid
15/11/2023, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/11/2023, 10:00 Yn bresennol
24/01/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,24/01/2024, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/02/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/02/2024, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/03/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/03/2024, 10:00 A ddisgwylid
17/04/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,17/04/2024, 10:00 A ddisgwylid
22/05/2024, 10:00 Ymweliadau Safle ,22/05/2024, 10:00 A ddisgwylid