Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Eric Wyn Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Eric Wyn Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   78%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:3   75% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   22%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Eric Wyn Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
29/07/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/07/2021 Yn bresennol
07/09/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/04/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/04/2021 Yn bresennol
05/05/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/05/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,18/05/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
02/06/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/06/2021 Yn bresennol
07/07/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/07/2021 Yn bresennol
28/07/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,28/07/2021 Yn bresennol
01/09/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/09/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,18/05/2021 Yn bresennol
29/07/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/07/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Pwyllgor Trwyddedu ,18/05/2021 A ddisgwylid
21/04/2021 Ymweliadau Safle ,21/04/2021 Absennol
19/05/2021 Ymweliadau Safle ,19/05/2021 Yn bresennol
16/06/2021 Ymweliadau Safle ,16/06/2021 Yn bresennol
21/07/2021 Ymweliadau Safle ,21/07/2021 Yn bresennol
18/08/2021 Ymweliadau Safle ,18/08/2021 Yn bresennol