Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trwyddedu, 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 1
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd John Ifan Jones 1
Cynghorydd Ken Taylor 1
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 1
Cynghorydd Neville Evans 1
Cynghorydd Jackie Lewis 1
Cynghorydd Liz Wood 0
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 1
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 0
Cynghorydd Glyn Haynes 1