Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 14 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 12
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 7
Cynghorydd John Ifan Jones 10
Cynghorydd Ken Taylor 14
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 14
Cynghorydd Neville Evans 12
Cynghorydd Jackie Lewis 6
Cynghorydd Liz Wood 9
Cynghorydd Robert Ll Jones 13
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 12
Cynghorydd Dafydd Roberts 14
Cynghorydd Robin Wyn Williams 11
Cynghorydd Glyn Haynes 14