Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 12 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 5
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd John Ifan Jones 5
Cynghorydd Ken Taylor 5
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 5
Cynghorydd Neville Evans 4
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Liz Wood 2
Cynghorydd Robert Ll Jones 5
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 5
Cynghorydd Robin Wyn Williams 3
Cynghorydd Glyn Haynes 5