Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 7 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 6
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd John Ifan Jones 6
Cynghorydd Ken Taylor 7
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 7
Cynghorydd Neville Evans 7
Cynghorydd Jackie Lewis 6
Cynghorydd Liz Wood 2
Cynghorydd Robert Ll Jones 6
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Robin Wyn Williams 7
Cynghorydd Glyn Haynes 7