Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Griffith 5
Cynghorydd Glyn Haynes 5
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Kenneth P Hughes 6
Cynghorydd Vaughan Hughes 6
Cynghorydd Richard Owain Jones 2
Cynghorydd Eric Wyn Jones 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Nicola Roberts 6
Cynghorydd Ieuan Williams 2
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6