Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 5
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 8
Cynghorydd Euryn Morris 7
Cynghorydd Liz Wood 2
Cynghorydd Keith Roberts 7
Mrs Sharon Warnes 7
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 6
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Ieuan Williams 4