Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 4
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 6
Cynghorydd Euryn Morris 5
Cynghorydd Liz Wood 1
Cynghorydd Keith Roberts 6
Mrs Sharon Warnes 5
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 5
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Ieuan Williams 2