Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Mrs Sharon Warnes 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 4