Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Sonia Williams 2
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 3
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd John Ifan Jones 3
Cynghorydd Arfon Wyn 3
Cynghorydd Ken Taylor 3
Cynghorydd Non Dafydd 3
Cynghorydd Paul Ellis 3
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 3
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 3
Cynghorydd Euryn Morris 3
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Llio Angharad Owen 3
Cynghorydd Pip O'Neill 3
Cynghorydd Derek Owen 2
Cynghorydd Liz Wood 3
Cynghorydd Keith Roberts 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Carwyn Jones 3
Cynghorydd Llinos Medi 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 2
Cynghorydd Dafydd Roberts 3
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 3
Cynghorydd Ieuan Williams 2
Cynghorydd Robin Wyn Williams 1
Cynghorydd Glyn Haynes 3
Cynghorydd Alun Roberts 3