Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwaith, 11 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Carwyn Jones 2
Cynghorydd Llinos Medi 2
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 2
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 3
Cynghorydd Alun Roberts 2