Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwaith, 7 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 4
Cynghorydd Neville Evans 1
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 2
Cynghorydd Nicola Roberts 4
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd Llinos Medi 5
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 6
Cynghorydd Robin Wyn Williams 5
Cynghorydd Alun Roberts 6