Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwaith, 12 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 11
Cynghorydd Neville Evans 8
Cynghorydd Nicola Roberts 11
Cynghorydd Carwyn Jones 10
Cynghorydd Llinos Medi 9
Cynghorydd Dafydd Roberts 8
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 10
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 11
Cynghorydd Alun Roberts 8