Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwaith, 11 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Richard A Dew 9
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 9
Cynghorydd Llinos Medi Huws 9
Cynghorydd Carwyn Jones 9
Cynghorydd R Meirion Jones 9
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 9
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 9
Cynghorydd Ieuan Williams 9
Cynghorydd Robin Wyn Williams 9