Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 3 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 2
Cynghorydd Aled Morris Jones 0
Cynghorydd Bryan Owen 0
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3
Cynghorydd Alun Roberts 3