Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog at Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CYS), 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Arfon Wyn 2
Cynghorydd Non Dafydd 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 1
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3