Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Arfon Wyn 1
Cynghorydd Non Dafydd 1
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 0
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Gwilym O Jones 1