Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Mr John Robert Jones 1
Mr Iorwerth Roberts 1
Mrs Celyn M Edwards 1
Mrs Gill Murgatroyd 1
Dr Rhys Davies 1
Mrs Sharon Warnes 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 0
Mr Keith Roberts 1