Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Mr John Robert Jones 4
Mr Iorwerth Roberts 4
Mrs Celyn M Edwards 1
Mrs Gill Murgatroyd 3
Mr Rhys Davies 4
Mrs Sharon Warnes 2
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 2
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 2