Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau, 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dr Rhys Davies 1
Mrs Celyn M Edwards 1
Mr John Robert Jones 1
Mrs Gill Murgatroyd 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Mr Iorwerth Roberts 0
Mr Keith Roberts 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 1
Mrs Sharon Warnes 1