Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 7 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Sonia Williams 3
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 2
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd Arfon Wyn 3
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 3
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Llio Angharad Owen 3
Cynghorydd Keith Roberts 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 2
Cynghorydd Ieuan Williams 0