Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 6
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 3
Cynghorydd Arfon Wyn 2
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 6
Cynghorydd Neville Evans 5
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 4
Cynghorydd Jackie Lewis 6
Cynghorydd Llio Angharad Owen 6
Cynghorydd Keith Roberts 6
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 6