Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 10 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Sonia Williams 8
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 7
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd Arfon Wyn 6
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 7
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 6
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Llio Angharad Owen 6
Cynghorydd Keith Roberts 6
Gillian Thompson 1
Wenda Owen 2
Cynghorydd Aled Morris Jones 7
Cynghorydd Robert Ll Jones 7
Cynghorydd Dafydd Roberts 2
Cynghorydd Ieuan Williams 4