Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Lewis Davies 0
Cynghorydd John Griffith 6
Cynghorydd Richard Griffiths 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 6
Cynghorydd Richard Owain Jones 4
Cynghorydd Bryan Owen 6
Cynghorydd Dylan Rees 6
Cynghorydd Alun Roberts 5
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Mr Keith Roberts 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 2
Cynghorydd Nicola Roberts 3