Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 3 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 2
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd Non Dafydd 2
Cynghorydd Llio Angharad Owen 2
Cynghorydd Keith Roberts 2
Cynghorydd Aled Morris Jones 1
Cynghorydd Dylan Rees 2
Cynghorydd Carwyn Jones 2
Cynghorydd Gwilym O Jones 2