Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 3 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 1
Cynghorydd John Griffith 1
Cynghorydd Richard Griffiths 1
Cynghorydd Vaughan Hughes 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Eric Wyn Jones 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 0
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Nicola Roberts 0