Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 2
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd Non Dafydd 3
Cynghorydd Llio Angharad Owen 2
Cynghorydd Keith Roberts 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 1
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Carwyn Jones 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3