Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 2
Cynghorydd Sonia Williams 2
Cynghorydd John Ifan Jones 3
Cynghorydd Ken Taylor 3
Cynghorydd Non Dafydd 3
Cynghorydd Paul Ellis 1
Cynghorydd Euryn Morris 3
Cynghorydd Pip O'Neill 2
Cynghorydd Derek Owen 1
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3