Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd John Ifan Jones 2
Cynghorydd Ken Taylor 5
Cynghorydd Non Dafydd 5
Cynghorydd Paul Ellis 2
Cynghorydd Euryn Morris 3
Cynghorydd Pip O'Neill 5
Cynghorydd Derek Owen 5
Cynghorydd Dylan Rees 5
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 5
Cynghorydd Gwilym O Jones 5
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4