Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Ymweliadau Safle, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 0
Cynghorydd Nicola Roberts 1
Cynghorydd John Griffith 0
Cynghorydd Richard Owain Jones 1
Cynghorydd Kenneth P Hughes 0
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 1
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Ieuan Williams 0
Cynghorydd Robin Wyn Williams 1
Cynghorydd Eric Wyn Jones 0
Cynghorydd Glyn Haynes 1