Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Ymweliadau Safle, 11 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 0
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd John Ifan Jones 0
Cynghorydd Ken Taylor 1
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 1
Cynghorydd Neville Evans 1
Cynghorydd Jackie Lewis 1
Cynghorydd Liz Wood 0
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 0
Cynghorydd Dafydd Roberts 0
Cynghorydd Robin Wyn Williams 1
Cynghorydd Glyn Haynes 1