Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Ymweliadau Safle, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Griffith 5
Cynghorydd Glyn Haynes 5
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 2
Cynghorydd Richard Owain Jones 1
Cynghorydd Eric Wyn Jones 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 5
Cynghorydd Nicola Roberts 5
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 3