Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Ymweliadau Safle, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd John Ifan Jones 0
Cynghorydd Ken Taylor 5
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 2
Cynghorydd Neville Evans 4
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Liz Wood 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 2
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 2
Cynghorydd Glyn Haynes 3