Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Ymweliadau Safle, 12 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 1
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd John Ifan Jones 1
Cynghorydd Ken Taylor 5
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 3
Cynghorydd Neville Evans 5
Cynghorydd Jackie Lewis 1
Cynghorydd Liz Wood 0
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 0
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 3
Cynghorydd Glyn Haynes 4