Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau - Panel Dethol, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Aled Morris Jones 1
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4