Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd Gary Pritchard 6
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 3
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 3
Cynghorydd John Ifan Jones 3
Cynghorydd Arfon Wyn 2
Cynghorydd Ken Taylor 3
Cynghorydd Non Dafydd 3
Cynghorydd Paul Ellis 2
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 3
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 3
Cynghorydd Euryn Morris 3
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Llio Angharad Owen 1
Cynghorydd Pip O'Neill 3
Cynghorydd Derek Owen 3
Cynghorydd Liz Wood 3
Cynghorydd Keith Roberts 3
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 7
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd R Meirion Jones 3
Cynghorydd Bryan Owen 2
Cynghorydd Dylan Rees 7
Cynghorydd Nicola Roberts 5
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 6
Cynghorydd Carwyn Jones 7
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Llinos Medi 6
Cynghorydd Gwilym O Jones 7
Cynghorydd Richard Owain Jones 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 2
Cynghorydd Kenneth P Hughes 3
Cynghorydd Peter S Rogers 2
Cynghorydd Richard A Dew 4
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 7
Cynghorydd Dafydd Roberts 7
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 7
Cynghorydd Ieuan Williams 7
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6
Cynghorydd Eric Wyn Jones 3
Cynghorydd Glyn Haynes 5
Cynghorydd Alun Roberts 7
Cynghorydd Richard Griffiths 3
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 1
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd Non Dafydd 1
Cynghorydd Llio Angharad Owen 1
Cynghorydd Keith Roberts 1
Cynghorydd Aled Morris Jones 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Carwyn Jones 1
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 0
Cynghorydd John Ifan Jones 1
Cynghorydd Ken Taylor 1
Cynghorydd Non Dafydd 1
Cynghorydd Paul Ellis 1
Cynghorydd Euryn Morris 1
Cynghorydd Pip O'Neill 1
Cynghorydd Derek Owen 1
Cynghorydd Vaughan Hughes 2
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 2
Mr Keith Roberts 0
Cynghorydd Glyn Haynes 3
Cynghorydd Alun Roberts 2