Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 3
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 3
Cynghorydd John Ifan Jones 3
Cynghorydd Arfon Wyn 2
Cynghorydd Ken Taylor 3
Cynghorydd Non Dafydd 3
Cynghorydd Paul Ellis 2
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 3
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 3
Cynghorydd Euryn Morris 3
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Llio Angharad Owen 1
Cynghorydd Pip O'Neill 3
Cynghorydd Derek Owen 3
Cynghorydd Liz Wood 3
Cynghorydd Keith Roberts 3
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 1
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd R Meirion Jones 1
Cynghorydd Bryan Owen 0
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd John Griffith 1
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Kenneth P Hughes 1
Cynghorydd Peter S Rogers 0
Cynghorydd Richard A Dew 1
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Eric Wyn Jones 1
Cynghorydd Glyn Haynes 2
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Richard Griffiths 0
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 4
Cynghorydd John Ifan Jones 5
Cynghorydd Ken Taylor 5
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 4
Cynghorydd Neville Evans 4
Cynghorydd Jackie Lewis 5
Cynghorydd Liz Wood 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 1
Cynghorydd Nicola Roberts 1
Cynghorydd John Griffith 1
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd Kenneth P Hughes 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6
Cynghorydd Eric Wyn Jones 1
Cynghorydd Glyn Haynes 6
Pwyllgor Gwaith, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 4
Cynghorydd R Meirion Jones 1
Cynghorydd Nicola Roberts 2
Cynghorydd Carwyn Jones 3
Cynghorydd Llinos Medi 3
Cynghorydd Richard A Dew 1
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 3
Cynghorydd Alun Roberts 3
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 0
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 3
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 2
Cynghorydd Arfon Wyn 2
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 2
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 2
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Llio Angharad Owen 3
Cynghorydd Keith Roberts 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd Bryan Owen 0
Cynghorydd Dylan Rees 0
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd John Griffith 0
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd J Arwel Roberts 0
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 3
Mr Keith Roberts 0
Cynghorydd Alun Roberts 0
Cynghorydd Richard Griffiths 0
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 1
Cynghorydd John Ifan Jones 1
Cynghorydd Ken Taylor 2
Cynghorydd Non Dafydd 2
Cynghorydd Paul Ellis 2
Cynghorydd Euryn Morris 1
Cynghorydd Pip O'Neill 1
Cynghorydd Derek Owen 2
Cynghorydd Dylan Rees 2
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 2
Cynghorydd Gwilym O Jones 2
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 2
Cynghorydd Dafydd Roberts 0
Cynghorydd Glyn Haynes 1