Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd Gary Pritchard 6
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 3
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 3
Cynghorydd John Ifan Jones 3
Cynghorydd Arfon Wyn 2
Cynghorydd Ken Taylor 3
Cynghorydd Non Dafydd 3
Cynghorydd Paul Ellis 2
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 3
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 3
Cynghorydd Euryn Morris 3
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Llio Angharad Owen 1
Cynghorydd Pip O'Neill 3
Cynghorydd Derek Owen 3
Cynghorydd Liz Wood 3
Cynghorydd Keith Roberts 3
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 7
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd R Meirion Jones 3
Cynghorydd Bryan Owen 2
Cynghorydd Dylan Rees 7
Cynghorydd Nicola Roberts 5
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 6
Cynghorydd Carwyn Jones 7
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Llinos Medi 6
Cynghorydd Gwilym O Jones 7
Cynghorydd Richard Owain Jones 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 2
Cynghorydd Kenneth P Hughes 3
Cynghorydd Peter S Rogers 2
Cynghorydd Richard A Dew 4
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 7
Cynghorydd Dafydd Roberts 7
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 7
Cynghorydd Ieuan Williams 7
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6
Cynghorydd Eric Wyn Jones 3
Cynghorydd Glyn Haynes 5
Cynghorydd Alun Roberts 7
Cynghorydd Richard Griffiths 3
Pwyllgor Gwaith, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 1
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 6
Cynghorydd R Meirion Jones 6
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Carwyn Jones 7
Cynghorydd Llinos Medi 7
Cynghorydd Richard A Dew 6
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 5
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 7
Cynghorydd Ieuan Williams 7
Cynghorydd Robin Wyn Williams 7
Cynghorydd Alun Roberts 1
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 1
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd Non Dafydd 1
Cynghorydd Llio Angharad Owen 1
Cynghorydd Keith Roberts 1
Cynghorydd Aled Morris Jones 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Carwyn Jones 1
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Pwyllgor Penodiadau, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 1
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd Paul Ellis 0
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 0
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 1
Cynghorydd R Meirion Jones 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 1
Cynghorydd Carwyn Jones 1
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Richard A Dew 3
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 5
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 1
Cynghorydd Glyn Haynes 5