Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 9 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 5
Cynghorydd Gary Pritchard 5
Cynghorydd Sonia Williams 4
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 4
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 3
Cynghorydd John Ifan Jones 5
Cynghorydd Arfon Wyn 5
Cynghorydd Ken Taylor 5
Cynghorydd Non Dafydd 4
Cynghorydd Paul Ellis 5
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 5
Cynghorydd Neville Evans 5
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 5
Cynghorydd Euryn Morris 4
Cynghorydd Jackie Lewis 4
Cynghorydd Llio Angharad Owen 5
Cynghorydd Pip O'Neill 5
Cynghorydd Derek Owen 3
Cynghorydd Liz Wood 4
Cynghorydd Keith Roberts 5
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 5
Cynghorydd Carwyn Jones 5
Cynghorydd Llinos Medi 5
Cynghorydd Gwilym O Jones 5
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 5
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 5
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 3
Cynghorydd Glyn Haynes 5
Cynghorydd Alun Roberts 5
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Arfon Wyn 1
Cynghorydd Non Dafydd 2
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 1
Cynghorydd Dylan Rees 2
Cynghorydd Gwilym O Jones 2
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 2
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd Non Dafydd 3
Cynghorydd Llio Angharad Owen 2
Cynghorydd Keith Roberts 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 1
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Carwyn Jones 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 11 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 5
Cynghorydd Sonia Williams 7
Cynghorydd John Ifan Jones 5
Cynghorydd Ken Taylor 8
Cynghorydd Non Dafydd 8
Cynghorydd Paul Ellis 1
Cynghorydd Euryn Morris 6
Cynghorydd Pip O'Neill 6
Cynghorydd Derek Owen 4
Gillian Thompson 1
Cynghorydd Dylan Rees 8
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 7
Cynghorydd Gwilym O Jones 8