Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Gary Pritchard 2
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd R Meirion Jones 3
Cynghorydd Bryan Owen 4
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Peter S Rogers 4
Cynghorydd Richard A Dew 4
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Eric Wyn Jones 2
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Richard Griffiths 3
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 2
Cynghorydd Dylan Rees 2
Cynghorydd Nicola Roberts 1
Cynghorydd John Griffith 2
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 2
Cynghorydd Robert Ll Jones 2
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Eric Wyn Jones 2
Cynghorydd Richard Griffiths 2
Pwyllgor Safonau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Mr John Robert Jones 1
Mr Iorwerth Roberts 0
Mrs Celyn M Edwards 0
Mrs Gill Murgatroyd 0
Mr Rhys Davies 1
Mrs Sharon Warnes 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 1
Mr Keith Roberts 1
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 1
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd Bryan Owen 4
Cynghorydd Dylan Rees 5
Cynghorydd Nicola Roberts 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Richard Owain Jones 3
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Mr Keith Roberts 0
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Richard Griffiths 2