Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd Gary Pritchard 4
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 4
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 2
Cynghorydd John Ifan Jones 1
Cynghorydd Arfon Wyn 3
Cynghorydd Ken Taylor 4
Cynghorydd Non Dafydd 4
Cynghorydd Paul Ellis 4
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 4
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 3
Cynghorydd Euryn Morris 1
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Llio Angharad Owen 4
Cynghorydd Pip O'Neill 3
Cynghorydd Derek Owen 3
Cynghorydd Liz Wood 1
Cynghorydd Keith Roberts 4
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd Llinos Medi 2
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 3
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 7 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 6
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd John Ifan Jones 6
Cynghorydd Ken Taylor 7
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 7
Cynghorydd Neville Evans 7
Cynghorydd Jackie Lewis 6
Cynghorydd Liz Wood 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 6
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Robin Wyn Williams 7
Cynghorydd Glyn Haynes 7
Pwyllgor Penodiadau, 3 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 2
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd Paul Ellis 1
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 1
Cynghorydd Carwyn Jones 1
Cynghorydd Llinos Medi 1
Cynghorydd Gwilym O Jones 2
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 2
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 2
Cynghorydd Glyn Haynes 1
Pwyllgor Safonau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Mr John Robert Jones 1
Mr Iorwerth Roberts 1
Mrs Celyn M Edwards 1
Mrs Gill Murgatroyd 1
Mr Rhys Davies 1
Mrs Sharon Warnes 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 0
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 0
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd John Ifan Jones 1
Cynghorydd Ken Taylor 4
Cynghorydd Non Dafydd 4
Cynghorydd Paul Ellis 3
Cynghorydd Euryn Morris 2
Cynghorydd Pip O'Neill 3
Cynghorydd Derek Owen 4
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 2
Ymweliadau Safle, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 5
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd John Ifan Jones 1
Cynghorydd Ken Taylor 7
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 4
Cynghorydd Neville Evans 5
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Liz Wood 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 3
Cynghorydd Glyn Haynes 5