Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Mr John Robert Jones 1
Mr Iorwerth Roberts 0
Mrs Celyn M Edwards 0
Mrs Gill Murgatroyd 0
Mr Rhys Davies 1
Mrs Sharon Warnes 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 1
Mr Keith Roberts 1
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 1
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd Bryan Owen 4
Cynghorydd Dylan Rees 5
Cynghorydd Nicola Roberts 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Richard Owain Jones 3
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Mr Keith Roberts 0
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Richard Griffiths 2
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Nicola Roberts 2
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 5
Cynghorydd Gwilym O Jones 5
Cynghorydd Kenneth P Hughes 5
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 5
Cynghorydd Dafydd Roberts 5
Mr Keith Roberts 3
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 5