Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 3
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 3
Cynghorydd John Ifan Jones 3
Cynghorydd Arfon Wyn 2
Cynghorydd Ken Taylor 3
Cynghorydd Non Dafydd 3
Cynghorydd Paul Ellis 2
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 3
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 3
Cynghorydd Euryn Morris 3
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Llio Angharad Owen 1
Cynghorydd Pip O'Neill 3
Cynghorydd Derek Owen 3
Cynghorydd Liz Wood 3
Cynghorydd Keith Roberts 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Glyn Haynes 2
Cynghorydd Alun Roberts 4
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 4
Cynghorydd John Ifan Jones 5
Cynghorydd Ken Taylor 5
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 4
Cynghorydd Neville Evans 4
Cynghorydd Jackie Lewis 5
Cynghorydd Liz Wood 4
Cynghorydd Nicola Roberts 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6
Cynghorydd Glyn Haynes 6