Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 6
Cynghorydd Gary Pritchard 6
Cynghorydd Sonia Williams 5
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 5
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 4
Cynghorydd John Ifan Jones 5
Cynghorydd Arfon Wyn 6
Cynghorydd Ken Taylor 6
Cynghorydd Non Dafydd 5
Cynghorydd Paul Ellis 6
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 6
Cynghorydd Neville Evans 6
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 5
Cynghorydd Euryn Morris 5
Cynghorydd Jackie Lewis 4
Cynghorydd Llio Angharad Owen 6
Cynghorydd Pip O'Neill 6
Cynghorydd Derek Owen 4
Cynghorydd Liz Wood 5
Cynghorydd Keith Roberts 6
Cynghorydd Aled Morris Jones 6
Cynghorydd Dylan Rees 5
Cynghorydd Nicola Roberts 5
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 6
Cynghorydd Carwyn Jones 6
Cynghorydd Llinos Medi 6
Cynghorydd Gwilym O Jones 6
Cynghorydd Robert Ll Jones 5
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 5
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 6
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Glyn Haynes 6
Cynghorydd Alun Roberts 6
Pwyllgor Gwaith, 12 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 11
Cynghorydd Neville Evans 8
Cynghorydd Nicola Roberts 11
Cynghorydd Carwyn Jones 10
Cynghorydd Llinos Medi 9
Cynghorydd Dafydd Roberts 8
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 10
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 11
Cynghorydd Alun Roberts 8