Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 6
Cynghorydd Gary Pritchard 8
Cynghorydd Sonia Williams 7
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 5
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 6
Cynghorydd John Ifan Jones 5
Cynghorydd Arfon Wyn 8
Cynghorydd Ken Taylor 8
Cynghorydd Non Dafydd 7
Cynghorydd Paul Ellis 8
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 8
Cynghorydd Neville Evans 8
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 5
Cynghorydd Euryn Morris 7
Cynghorydd Jackie Lewis 6
Cynghorydd Llio Angharad Owen 8
Cynghorydd Pip O'Neill 8
Cynghorydd Derek Owen 6
Cynghorydd Liz Wood 7
Cynghorydd Keith Roberts 8
Cynghorydd Aled Morris Jones 8
Cynghorydd Dylan Rees 7
Cynghorydd Nicola Roberts 7
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 8
Cynghorydd Carwyn Jones 8
Cynghorydd Llinos Medi 8
Cynghorydd Gwilym O Jones 8
Cynghorydd Robert Ll Jones 7
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 7
Cynghorydd Dafydd Roberts 8
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 6
Cynghorydd Ieuan Williams 6
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6
Cynghorydd Glyn Haynes 8
Cynghorydd Alun Roberts 8
Pwyllgor Gwaith, 12 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 11
Cynghorydd Neville Evans 8
Cynghorydd Nicola Roberts 11
Cynghorydd Carwyn Jones 10
Cynghorydd Llinos Medi 9
Cynghorydd Dafydd Roberts 8
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 10
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 11
Cynghorydd Alun Roberts 8