Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trwyddedu

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Aelodaeth

Gwybodaeth cyswllt

Swyddog cefnogi: Mairwen Hughes.

Ffôn: 01248 752516

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.