Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Pwrpas y Pwyllgor

Mae tri ar ddeg o aelodau (cynghorwyr) yn eistedd ar y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion. Bydd un aelod yn gadeirydd yn y cyfarfod. Bydd swyddogion cynllunio a swyddogion cyfreithiol hefyd yn y cyfarfod.

 

Y protocol siarad cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Aelodaeth

Gwybodaeth cyswllt

Swyddog cefnogi: Ann Holmes / Mairwen Hughes.

Ffôn: 01248 752518

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.