Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Aelodaeth

Gwybodaeth cyswllt

Swyddog cefnogi: Ann Holmes 01248 752518.

Ffôn: 01248 752518

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.