Manylion Pwyllgor

Cyngor Sir Ynys Môn

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Pwrpas y Pwyllgor

Y Cyngor llawn fydd yn gyfrifol am gymeradwyo neu am fabwysiadau’r Fframwaith Polisi, y Gyllideb a Throsglwyddiadau Tir Tai.

Cyfansoddiad - 3.2 cyngor llawn

Aelodaeth

Gwybodaeth cyswllt

Swyddog cefnogi: Mrs Mairwen Hughes.

Ffôn: 01248 752108

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.