Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau - mae’r cronfeydd elusennol yn cael eu gweinyddu’n awr gan elusen gofrestredig breifat, Y Gymdeithas, ac nid yw’r Cyngor Sir bellach yn ymddiriedolwr.

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Gwybodaeth cyswllt

Swyddog cefnogi: Mrs Mairwen Hughes.

Ffôn: 01248 752516

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.