Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Aelodaeth

Gwybodaeth cyswllt

Swyddog cefnogi: Mrs Mairwen Hughes.

Ffôn: 01248 752516

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.