Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Safonau

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Pwrpas y Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Safonau yn gyfrifol am hybu a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan Gynghorwyr Sir Ynys Môn. Mae hyn yn cynnwys helpu cynghorwyr i ddilyn eu Côd Ymddygiad.

 

Mae’r pwyllgor yn cynnwys 2 cynghorwyr sir, 2 cynghorwr tref / cymuned a 5 person annibynnol (sydd ddim yn gynghorwyr neu’n weithwyr y cyngor).

 

Gonestrwydd - sicrhau ein bod yn ymddwyn yn briodol

 

Cyfansoddiad: rhan 2 - 2.9 erthygl 9 – y pwyllgor safonau

 

Disgrifiadau Swyddi Pwyllgor Safonau

Aelodaeth

Gwybodaeth cyswllt

Swyddog cefnogi: Shirley Cooke.

Ffôn: (01248) 752515

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.