Manylion Pwyllgor

Cyd-Bwyllgor Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.