Manylion Pwyllgor

Cyd-Bwyllgor Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.

Pwrpas y Pwyllgor

Deilydd Portffolio Priffyrdd.

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.