Manylion Pwyllgor

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Aelodaeth

Gwybodaeth cyswllt

Swyddog cefnogi: Rhian Bailey-Hughes.

Ffôn: 01248 752560

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.