Manylion Pwyllgor

Bwrdd Gweithredol Diogelu Plant Gwynedd a Mon

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Pwrpas y Pwyllgor

Pencampwr Plant.

Aelodaeth

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.