Manylion Pwyllgor

Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned (Pwyllgor Fforwm Ymgynghori rhwng y Cyngor Sir a Chynghorau Tref a Chymuned)

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.

Pwrpas y Pwyllgor

Aelodaeth y Fforwm

 

Cynrychiolwyr o Gynghorau Tref a Chymuned a Chyngor Sir Ynys Môn.

Aelodaeth

Gwybodaeth cyswllt

Swyddog cefnogi: Huw Jones.

Ffôn: 01248 752108

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.