Manylion Pwyllgor

Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned (Pwyllgor Fforwm Ymgynghori rhwng y Cyngor Sir a Chynghorau Tref a Chymuned)

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Pwrpas y Pwyllgor

Aelodaeth y Fforwm

 

Cynrychiolwyr o Gynghorau Tref a Chymuned a Chyngor Sir Ynys Môn.

Aelodaeth

Gwybodaeth cyswllt

Swyddog cefnogi: Bethan Griffith.

Ffôn: 01248 752108

Mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu gweddarlledu.