Manylion cyswllt

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb

(Ni roddir cyfeiriad)

07840 867985

geraintapifanbebb@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Douglas Massie Fowlie (Cadeirydd/Chair)

Brae-Môr
6 Y Fron
Aberffraw
LL63 5EQ

07485 552 717

douglasmfowlie@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dyfed Wyn Jones (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)

(Ni roddir cyfeiriad)

07747 617848

dyfedjones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Robert Ll Jones

Namor
19 Tan Y Bryn Road
Caergybi/Holyhead
Anglesey
LL65 1AR

01407 763718

RobertLlJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Jackie Lewis

(Ni roddir cyfeiriad)

07881903088

jackielewis@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Llio Angharad Owen

(Ni roddir cyfeiriad)

07926 100303

llioaowen@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Keith Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

07770 280720

keithroberts@anglesey.gov.wales

Cynghorydd Alwen Pennant Watkin

(Ni roddir cyfeiriad)

07790091688

alwenpwatkin@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Arfon Wyn

(Ni roddir cyfeiriad)

07977 011304

arfonwyn@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Aled Morris Jones

Seibiant
Rhosybol
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TR

01407 832 640
07766 078351

AledMJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Sonia Williams

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07743124641

SoniaWilliams2@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Ieuan Williams

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 851070
07855898364

IeuanWilliams@ynysmon.llyw.cymru

Mr John Tierney

(Ni roddir cyfeiriad)

Gillian Thompson

(Ni roddir cyfeiriad)

Wenda Owen

(Ni roddir cyfeiriad)