Manylion cyswllt

Is-Bwyllgor Indemniadau

Cynghorydd Carwyn Jones

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

(01248) 450163
07795622025

CarwynEliasJones@ynysmon.gov.uk

Aled Morris Jones

(Ni roddir cyfeiriad)