Rhestr Bostio

Cynghorwyr

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu. Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post.

I ddefnyddio'r wybodaeth hon fel postgyfuniad mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a phastiwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys y penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ayb' i fewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07840 867985, geraintapifanbebb@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Non Dafydd, , , , , , , , 07415 469 472, nondafydd@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Paul Ellis, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07786 112008, paulellis@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Jeff M Evans, 85 Kings Road, Caergybi, LL65 2BN, , , , 01407 760 556, 07542 716 756, jeffevans@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Neville Evans, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07821 483154, nevilleevans@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie, Brae-Môr, 6 Y Fron, Aberffraw, , LL63 5EQ, , 07485 552 717, douglasmfowlie@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Glyn Haynes, 8, Llaingoch, Caergybi/Holyhead, Ynys Môn, LL65 1LF, , 07951912338, glynhaynes@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01407 764801, 07889 652068, TreforLloydHughes@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Aled Morris Jones, Seibiant, Rhosybol, Amlwch, Ynys Môn, LL68 9TR, 01407 832 640, 07766 078351, AledMJones@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Carwyn Jones, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, (01248) 450163, , CarwynEliasJones@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07747 617848, dyfedjones@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Gwilym O Jones, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01407 740105, , GwilymOJones@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd John Ifan Jones, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07842 254337, johnijones@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Robert Ll Jones, Namor, 19 Tan Y Bryn Road, Caergybi/Holyhead, Anglesey, LL65 1AR, 01407 763718, , RobertLlJones@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Jackie Lewis, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07919 220364, jackielewis@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Llinos Medi, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 470702, 07775586859, llinosmedi@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Euryn Morris, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07768 972523, eurynmorris@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Pip O'Neill, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07543 629760, pipo'neill@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Derek Owen, Bryn Parys, Mynydd Parys, Amlwch, , LL68 9RE, , 07900 215 706, derekowen@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Llio Angharad Owen, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07926 100303, llioaowen@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Gary Pritchard, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 07866 762463, , garypritchard@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Dylan Rees, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 724560, 07766 169919, dylanrees@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Alun Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 07484 171829, , alunroberts3@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Dafydd Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 848 068, , dafyddroberts4@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Keith Roberts, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07770 280720, keithroberts@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Margaret Murley Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, , 07717357919, margaretroberts2@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Nicola Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 723540, 07790 481516, nicolaroberts@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Ken Taylor, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07769 705097, kentaylor@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01407 860576, 0785 826 4113, dafyddrhysthomas@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07300 115706, alwenpwatkin@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Ieuan Williams, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 851070, 07855898364, IeuanWilliams@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Robin Wyn Williams, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, , 07887 842404, robinwilliams@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Sonia Williams, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, , 07743124641, SoniaWilliams2@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Liz Wood, 4 Madyn Road, Amlwch, , , LL68 9DL, , 07482 237 584, lizwood@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Arfon Wyn, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07977 011304, arfonwyn@ynysmon.llyw.cymru