Rhestr Bostio

Pwyllgor Safonau

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu. Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post.

I ddefnyddio'r wybodaeth hon fel postgyfuniad mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a phastiwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys y penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ayb' i fewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Dr Rhys Davies, (Ni roddir cyfeiriad) , , , RhysDavies@ynysmon.gov.uk
Mrs Celyn M Edwards, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr John Robert Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Mrs Gill Murgatroyd, (Ni roddir cyfeiriad) , , , GillMurgatroyd@ynysmon.gov.uk
Mr Iorwerth Roberts, (Ni roddir cyfeiriad)
Cynghorydd J Arwel Roberts, 2 New Street, Four Mile Bridge, Caerbyi/Holyhead, Ynys Môn, LL65 2PZ, 01407 742498, 07788 486509, JohnArwelRoberts@ynysmon.gov.uk
Mr Keith Roberts, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07770280720, KeithRoberts@anglesey.gov.uk
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01407 860576, 0785 826 4113, Drtau@ynysmon.gov.uk
Mrs Sharon Warnes, (Ni roddir cyfeiriad) , , , SharonWarnes@anglesey.gov.uk