Rhestr Bostio

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu. Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post.

I ddefnyddio'r wybodaeth hon fel postgyfuniad mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a phastiwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys y penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ayb' i fewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07840 867985, geraintapifanbebb@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie, Brae-Môr, 6 Y Fron, Aberffraw, , LL63 5EQ, , 07485 552 717, douglasmfowlie@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07747 617848, dyfedjones@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Robert Ll Jones, Namor, 19 Tan Y Bryn Road, Caergybi/Holyhead, Anglesey, LL65 1AR, 01407 763718, , RobertLlJones@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Jackie Lewis, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07919 220364, jackielewis@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Llio Angharad Owen, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07926 100303, llioaowen@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Keith Roberts, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07770 280720, keithroberts@anglesey.gov.wales
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07300 115706, alwenpwatkin@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Arfon Wyn, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07977 011304, arfonwyn@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Aled Morris Jones, Seibiant, Rhosybol, Amlwch, Ynys Môn, LL68 9TR, 01407 832 640, 07766 078351, AledMJones@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Sonia Williams, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, , 07743124641, SoniaWilliams2@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Ieuan Williams, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 851070, 07855898364, IeuanWilliams@ynysmon.llyw.cymru
Mr John Tierney, (Ni roddir cyfeiriad)
Gillian Thompson, (Ni roddir cyfeiriad)
Wenda Owen, (Ni roddir cyfeiriad)