Rhestr Bostio

Ymweliadau Safle

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu. Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post.

I ddefnyddio'r wybodaeth hon fel postgyfuniad mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a phastiwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys y penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ayb' i fewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07840 867985, geraintapifanbebb@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Jeff M Evans, 85 Kings Road, Caergybi, LL65 2BN, , , , 01407 760 556, 07542 716 756, jeffevans@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Neville Evans, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07821 483154, nevilleevans@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Glyn Haynes, 8, Llaingoch, Caergybi/Holyhead, Ynys Môn, LL65 1LF, , 07951912338, glynhaynes@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01407 764801, 07889 652068, TreforLloydHughes@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd John Ifan Jones, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07842 254337, johnijones@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Robert Ll Jones, Namor, 19 Tan Y Bryn Road, Caergybi/Holyhead, Anglesey, LL65 1AR, 01407 763718, , RobertLlJones@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Jackie Lewis, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07919 220364, jackielewis@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Dafydd Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 848 068, , dafyddroberts4@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Ken Taylor, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07769 705097, kentaylor@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin, (Ni roddir cyfeiriad) , , 07300 115706, alwenpwatkin@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Robin Wyn Williams, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, , 07887 842404, robinwilliams@ynysmon.llyw.cymru
Cynghorydd Liz Wood, 4 Madyn Road, Amlwch, , , LL68 9DL, , 07482 237 584, lizwood@ynysmon.llyw.cymru