Rhestr Bostio

Ymweliadau Safle

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu. Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post.

I ddefnyddio'r wybodaeth hon fel postgyfuniad mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a phastiwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys y penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ayb' i fewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Cynghorydd John Griffith, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, (01248) 714883, 07795 555857, JohnGriffith@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Glyn Haynes, 23 Old School Road, Llaingoch, Caergybi/Holyhead, Ynys Môn, LL65 1DH, , 07951912338, glynhaynes@anglesey.gov.uk
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01407 764801, 07889 652068, TreforLloydHughes@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Kenneth P Hughes, Garn Fôr, 4 Tan y Felin, Rhydwyn, Caergybi/Holyhead Ynys Môn, LL65 4EJ, 01407 730269, 07922808102, kennethPHughes@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Vaughan Hughes, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 852873, , VaughanHughes@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Richard Owain Jones, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Isle of Angley, LL77 7TW, 01407 832314, 07867 522095, RichardOwainJones@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Eric Wyn Jones, Llanidan Farm, Brynsiencyn, Ynys Môn, , LL61 6HJ, 01248 430321, , ericjones@anglesey.gov.uk
Cynghorydd Dafydd Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 848 068, , dafyddroberts4@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Nicola Roberts, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 723540, 07790 481516, NicolaRoberts@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Ieuan Williams, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 01248 851070, 07855898364, IeuanWilliams@ynysmon.gov.uk
Cynghorydd Robin Wyn Williams, Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW, 07887 842404, 07887 842404, robinwilliams@ynysmon.gov.uk