Rhestr Bostio

Fforwm Mynediad Lleol Ynys Môn

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu. Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun. Agorwch y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post.

I ddefnyddio'r wybodaeth hon fel postgyfuniad mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a phastiwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys y penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ayb' i fewn i ddogfen Word. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Name, Address1, Address2, Address3, Address4, Postcode, Phone, Mobile, Email
Mr Dewi Ap Rhobert, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr John Tudor Astley, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Tim Bowie, (Ni roddir cyfeiriad)
Ms Margaret Ferne, (Ni roddir cyfeiriad)
Dr Eric Haworth, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Keith Hollingworth, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Peredur Hughes, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Bryn Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Dan Jones, FRAgs, (Ni roddir cyfeiriad)
Mrs J Lewis, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr J Marshall, (Ni roddir cyfeiriad)
Ms Andria Massey, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr R Elwyn Owen, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Rhys Ll Owen, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Alun Owen, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Tony Pritchard, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Myrddin J Roberts, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Eric Roberts, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr John Stubbs, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Ted Thomas, (Ni roddir cyfeiriad)
Mr Christopher Topps, (Ni roddir cyfeiriad)
Sir Richard Williams-Bulkeley, (Ni roddir cyfeiriad)